DE CE SOLICITAM INFORMATII PERSONALE?

Cand creati un cont nou pe site-ul tatasifiul.ro,  solicita cateva informatii personale pentru:

·        Adetine o evidenta a vizitatorilor pe site;

·        Aurmari comportamentul clientilor in scopul cresterii calitatii serviciilor si aproduselor comercializate;

·        Acomunica constant cu clientii, pentru a-i tine permanent informati despre promotiile si ofertele speciale;

În momentul unei achizitii ne este necesara adresa dumneavoastra, numarul de telefon si adresa de e-mail, pentru a putea expedia coletul. Astfel veti primio confirmare a comenzii pe mail, iar curierul va poate livra produsele unde si cand doriti dumneavoastra.

Companiava retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilorprivind situatia contului de pe tatasifiul.ro, evolutia si starea comenzilor,precum si informarea despre promotiile si ofertele speciale. Notificarileprivind ofertele tatasifiul.ro se realizeaza prin newsletter. De asemenea TATA & FIUL poate trimite felicitari, cupoane cadou saualte mesaje speciale.

Informatiiledumeavoastra personale sunt pastrate pana la exercitarea dreptului de opozitie.Furnizarea datelor personale catre nu implicaobligativitate din partea utilizatorilor, iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod gratuit stergerea acestora din baza de date.

CUM PROTEJAM DATELE PERSONALE FURNIZATE DE DUMNEAVOASTRA?

  Se angajeaza sa nu transmita datele personaleale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopulinformarii clientilor sai asupra aspectelor legate de functionarea site-ului sia ofertelor acestuia. În acest sens,  ia toate masurile tehnice si organizatoriceadecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugeriiaccidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesuluineautorizat.

Accesulangajatilor la baza de date cu caracterpersonal se realizeaza numai prin autentificarea printr-un cod de identificareunic. Toate accesarile bazei de date cu caracter personal sunt inregistrateintr-un fisier de acces.

Datelecu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, accesul laacestea si autentificarile fiind controlate periodic de TATA & fiul .

TATA & fiul. desemneaza angajatiicu drept de acces la bazele de date cu caracter personal si stabileste tipurilede acces, asftel incat fiecare angajat sa aiba drept de acces la baza de datecu caracter personal numai in masura necesara pentru indeplinirea atributiilorde serviciu. Angajatii TATA & fiul. care au acces ladate cu caracter personal sunt instruiti asupra confidentialitatii acestora sivor fi informati cu privire la prevederile legislatiei in domeniul prelucrariidatelor cu caracter personal.

Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilorprivind situatia contului de pe tatasifiul.ro, evolutia si starea comenzilor,precum si informarea despre promotiile si ofertele speciale. Notificarileprivind ofertele tatasifiul.ro se realizeaza prin newsletter. De asemenea TATA&fiul poate trimite felicitari, cupoane cadou saualte mesaje speciale.

Folosireaacestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos precum sia conditiilor de confidentialitate. În cazul in care utilizatorul nu este deacord cu termenii si conditiile de utilizare trebuie sa inceteze imediatfolosirea site-ului tatasifiul.ro. Recomandam citirea cu atentie a politicii deconfidentialitate a utilizarii site-ului.

garanteazautilizatorului acces limitat, in interes personal (efectuarea de comenzionline, informare). nu ii confera dreptulde a reproduce si/sau descarca partial sau integral site-ul, de a copia, de avinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuricomerciale sau contrare intereselor companiei S.C. SAMRIC SA., fara acordulprealabil scris al acesteia.

SCSAMRIC SA. este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. …..inRegistrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Sesizarivizavi de incalcarea drepturilor de autor de pe site-ul tatasifiul.ro, pot fi notificate in scris la adresa office@tatasifiul.ro.

Pentruinformare si suport, sesizari si reclamatii ne puteti contacta la adresa office@tatasifiul.ro sau telefonic deluni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 16:00, la numarul: 0770245511

 

NOTA DE INFORMARE PRIVINDPROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

Utilizatorii  se vor identifica. Identificarea se face prin introducerea codului de identificare de la tastatura; (un sir de caractere).

Fiecare utilizatorare propriul sau cod de identificare.

Codurile deidentificare nefolosite o perioada mai indelungata– vor fi dezactivate sidistruse dupa un control prealabil intern al operatorului.

Orice cont deutilizator va fi insotit de autentificarea prin introducerea unei parole.

Utilizatoriitrebuie sa acceseze numai datele cu character personal necesare pentruindeplinirea atributiilor lor de serviciu.

Sistemulinformational  va inregistra cine a facutmodificarea, data si ora modificarii si va mentine datele sterse saumodificate.

Sistemulinformational va executa copiile de siguranta ale bazelor de date cu characterpersonal,  precum si ale programelorfolosite pentru prelucrarile automatizate.

Computerele sialte terminale de acces vor fi instalate in incaperi care se incuie.

Orice accesarea bazei de date cu character personal va fi inregistrata intr-un fisier deacces.

SC SAMRIC SAva pastra fisierele de acces cel putin 2 ani , pentru a putea fi folosite caprobe in cazul unor investigatii.

SC SAMRIC SAva face controlul autentificarilor si tipurilor de acces pentru detectarea unordisfunctionalitati in cee ace priveste folosirea sistemelor de telecomunicatii,o data la 6 luni.

Utilizatoriicare au acces la baza de date cu caracter personal vor fi instruiti de catreoperator asupra confidentialitatii acestora si vor fi avertizati prin mesajecare vor aparea pe monitor in timpul activitatii. Utilizatorii vor fi obligatisa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand parasesc locul de munca.

Pentrumentinerea securitatii datelor cu character personal  (in special impotriva virusilor informatici)operatorul a luat masuri care constau in:

-         Interzicereafolosirii de catre utilizatori a programelor software care provin din surseexterne sau dubioase;

-         Informareautilizatorilor in privinta pericolului privind virusii informatici;

-         Implementareaunor sisteme automate de devirusare si de Securitate a sistemelor informatICE,

Scoaterea laimprimanta a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatoriiautorizati pentru aceasta operatiune de catre operator.

 

Dreptul persoanei vizate la informare- Conform art. 12 dinLegea 677/2001, in cazul in care datele cu caracter personal sunt obținutedirect de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoaneivizate cel puțin urmatoarele informații:

·        identitateaoperatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

·        scopulin care se face prelucrarea datelor;

·        informațiisuplimentare precum destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecințelerefuzului de a le furniza; existența drepturilor prevazute de prezenta legepentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervenție asupradatelor si de opoziție, precum si condițiile in care pot fi exercitate;

·        oricealte informații a caror furnizare este impusa prin dispoziție a autoritații desupraveghere, ținand seama de specificul prelucrarii. 

Dreptul la acces la date - conform art. 13 dinLegea 677/2001, orice persoana vizata are dreptul de a obține de la operator,la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului cadatele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de intervenție asupra datelor - conform art. 14 dinLegea 677/2001, ) – orice persoana vizata are dreptul de a obține, in modgratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata sisemnata:

·        rectificarea,actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu esteconforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

·        transformareain date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr.677/2001;

·        notificareacatre terții carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu sedovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fața deinteresul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul de opoziție - conform art. 15 dinLegea 677/2001, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment,printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motiveintemeiate si legitime legate de situația sa particulara, ca datele care ovizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care existadispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificata, prelucrarea nu maipoate viza datele in cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune in oricemoment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza safie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unuiterț, sau sa fie dezvaluite unor terți intr-un asemenea scop.

Dreptul de a se adresa justiției – conform art.18 dinLegea 677/2001, fara a aduce atingerea posibilitații de a se adresa cu plangereautoritații de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu inurma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poateadresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competenta estecea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare injudecata este scutita de taxa de timbru.

Cetațenii potprimi informații privind modul de completare a formularelor de notificare silegislația aplicabila prelucrarilor de date cu caracter personal, prin telefon,la numarele +40.318.059.211 ;+40.318.059.212,la Sediul Autoritații Naționale deSupraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, codpostal 010336 Bucuresti,  Romania sau pe e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro

 

CARE ESTE POLITICA TATA & fiul  PRIVIND LINK-URILE EXTERNE?

Site-ulpoate sa contina link-uri catre alte site-uri web. Încurajam utilizatoriinostri sa fie atenti cand parasesc site-ul nostru si sa citeasca politica desecuritate cu privire la aceste informatii pentru fiecare site extern carecolecteaza informatii personale.

Aceastapolitica de confidentialitate se aplica doar in cazul informatiilor colectatede pe acest site. nu este responsabilpentru politica de confidentialitate sau continutul site-urilor a carorlink-uri se regasesc pe tatasifiul.ro.


CE DATE SOLICITAM PENTRU ARECOMANDA UN PRODUS?

Utilizatoriicare doresc sa recomande prietenilor un produs sau un newsletter oferit de TATA & fiul au la dispozitie sistemul"Wishlist". Tot ce avem nevoie este adresa de e-mail a persoanei caredoriti sa fie informata cu privire la acel link recomandat.

TATA & fiul) va trimite automat persoaneirespective un mesaj e-mail prin care il va invita sa vizualizeze produsulrecomandat. Aceste informatii vor fi stocate de tatasifiul.ro doar pentru atrimite acel mesaj unic.


CE PRESUPUNE ABONAREA SAUDEZABONAREA LA NEWSLETTER?

Pentrua va informa in timp real cu privire la activitatile, promotiile si ofertelespeciale TATA & fiul, aveti posibilitateade abonare voluntara la newsletter.

Abonareala newsletter este implicita in momentul creari unui cont pe site-ul tatasifiul.ro. Daca nu doriti crearea unui cont dar doriti sa primitinewsletter, introduceti adresa dumeavoastra de mail in box-ul de pe paginaprincipala, apoi apasati butonul „Ma abonez”.

Diferentadintre abonarea la newsletter si crearea unui cont, presupune mentionarea unordate suplimentare pentru crearea contului:

·        Numesi prenume

·        Datanasterii – solicitata cu scopul de a oferi cupoane de reduceri de ziuadumneavoastra de nastere dar si pentru segmentarea cumparatorilor

·        Adresasi numar de telefon – necesara curierului dar si pentru facilitarea uneicumparaturi viitoare

TATA & fiul nu incurajeazaSPAM-ul. Utilizatorii care au furnizat explicit adresa de e-mail pe site-ul tatasifiul.ropot opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. De asemenea, dacautilizatorii nu mai doresc sa primeasca newsletterul tatasifiul.ro, se potdezabona aici, sau pot utiliza linkul din footer-ul newsletterulului tatasifiul.roprimit prin e-mail.